Keijo Parviainen, Di, HHJ
Toimitusjohtaja

Taustaa ja kokemusta menestyksekkäästä kansainvälisestä liiketoimintojen johtamisesta sekä isoissa että pk-yrityksissä.
Liikkeenjohdon konsultoinnista on myös vuosien kokemus ja osoituksena  tästä yli 80 onnistunutta konsultointiprojektia.

Konsultointiprojektit tehdään aina hyvässä yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja meillä on niissä käytännönläheinen ja selkeä tapa toimia.
Lopputuloksena asiakas saa konkreettiset, selkeät ja toteuttamiskelpoiset ohjeet ja suositukset.

 

+358405534907
keijo(at)konselko.fi

 

 

 

Konselko voi olla yhteistyökumppanisi mm. seuraavissa liiketoiminnan kehittämiskohteissa:

Kansainvälinen kasvu ja laajentuminen
uusille markkina-alueille

 

Toimintaympäristöanalyysit

 • Markkina-analyysi
 • Kilpailija-analyysi
 • Kasvumahdollisuudet-analyysi
 • Teknologia- ja tarvittava tuotekehitys
 • Toimivat liiketoimintamallit

Yritysanalyysit

 • Ydinprosessien tila ja kehityspotentiaali
  (Myynti, Hankinnat, Tuotanto, Toimitus, Palvelut)

Strategia

 • Omistajien tahtotila, kilpailuetujen tunnistaminen ja käyttäminen,
  soveltuvat analyysit, tavoiteasetanta ja voitettavat taistelut, toimenpidesuunnitelmat
 • Strategian jalkautus, oikea viestintä ja uuden suunnan varmistaminen

M&A (Rakenteelliset muutostilanteet)

 • Liiketoimintakaupat
 • Osakekaupat
 • Ostokohteiden hakeminen
 • Ostokohteiden liiketoimintojen due diligence
 • potentiaalisten ostajakandidaattien selvittäminen
 • arvonmääritykset

Yhteystiedot

+358405534907
keijo(at)konselko.fi

Strategia strategy liiketoimintamalli business model kasvu growth kannattavuus profitability kassavirta cashflow uusiutuminen renewal uudistaminen uusiliiketoimintamalli new business model kuinka selvitä koronasta how to survive corona covid-19 prosessit processes lean lisäarvo add value added value how to add value eroon hukasta remove waste Strategia strategy liiketoimintamalli business model kasvu growth kannattavuus profitability kassavirta cashflow uusiutuminen renewal uudistaminen uusiliiketoimintamalli new business model kuinka selvitä koronasta how to survive corona covid-19 prosessit processes lean lisäarvo add value added value how to add value eroon hukasta remove waste Strategia strategy liiketoimintamalli business model kasvu growth kannattavuus profitability kassavirta cashflow uusiutuminen renewal uudistaminen uusiliiketoimintamalli new business model kuinka selvitä koronasta how to survive corona covid-19 prosessit processes lean lisäarvo add value added value how to add value eroon hukasta remove waste Strategia strategy liiketoimintamalli business model kasvu growth kannattavuus profitability kassavirta cashflow uusiutuminen renewal uudistaminen uusiliiketoimintamalli new business model kuinka selvitä koronasta how to survive corona covid-19 prosessit processes lean lisäarvo add value added value how to add value eroon hukasta remove waste 
Siirry sivun alkuun